Het sacrament van verzoening in Brussel

Terugblikkend naar het verleden , kijken sommigen gelovigen met veel weemoed terug naar de figuur van de H. Pastoor van Ars . Deze bracht het grootste deel van zijn tijd door in de biechtstoel en luisterde naar de talrijke biechtelingen die hoopten door hem van hun zonden vergeven te worden. En voor sommigen wordt de weemoed nog tastbaarder, nu het zo moeilijk is in onze stad een kerk te vinden waar men een priester kan ontmoeten voor het biechten.

Deze korte lijst vermeldt de plaatsen waar men in Brussel Centrum een priester kan ontmoeten. Deze ontmoeting is eveneens mogelijk voor of na een eucharistieviering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BRUSSEL ONTHAAL - OPEN DEUR - Taborastraat 6, 1000 Brussel (Beurs)
Tel : 02 511 81 78 - Fax : 02 502 76 96 - E-mail : bapo@bapobood.be - Open van 10.00 tot 18.00 behalve zondag