Sociale
Dienst

Français

SOCIALE DIENST

 

Naast een onthaal op geestelijk gebied biedt Brussel Onthaal - Open Deur ook een onthaal op sociaal gebied. Er is meestal een maatschappelijk werkster aanwezig om naar u te luisteren, u te helpen, inlichtingen te geven en/of door te verwijzen :
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 u.
Maandag, dinsdag en woensdag van 14.00 tot 17.00 u.
Donderdag op afspraak van 14.00 tot 17.00 u.

 

BRUSSEL ONTHAAL OPEN DEUR is één van de 4 antennes van de
"Centra voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia"  

Maken er deel van uit :
1. www.caritasinternational.be 
2. Brussel Onthaal - Open Deur
3. Entraide Saint-Gilles
5. Sociale Dienst van Cureghem


Op deze pagina vindt u een lijst van verschillende sociale diensten waarmee we regelmatig samenwerken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze diensten maar ook bij ons langskomen. Samen zullen we proberen voor uw vragen een goed antwoord te vinden en aan uw verwachtingen te voldoen.


1. Sociale dienst - Eerste lijn

Brussel Onthaal - Open Deur (BOOD) 
Taborastraat 6 - 1000 Brussel
Tel. :02/511.81.78 – Fax : 02/502.76.96
Mail : 
bapo@bapobood.be 
Web : 
www.bapobood.be 
Openingsuren : alle dagen van 10u. tot 18u. behalve zondag en feestdagen.
Sociale permanenties zonder afspraak : maandag, dinsdag, woensdag van 10u. tot 13u. en van 14u. tot 17u., vrijdag van 10u. tot 13u. Op afspraak : donderdag van 14u. tot 17u.
Alle informatie, advies en ambulante begeleiding rond psychosociale en juridische vragen, alsook opvoedingsondersteuning. 

CAW BRUSSEL
Voor elke jongere of volwassene die een vraag of probleem heeft rond welzijn of op zoek is naar de meest geschikte hulp.
Web: capbrabantiacaw.be 
 

Onthaal Brussel Centrum
Grétrystraat, 1 - 1000 Brussel
Tel. : 02/227.02.00 - Fax : 02/227.02.09
Mail : 
onthaal.centrum@cawbrussel.be  
Open van maandag tot vrijdag, van 13.30u. tot 16.30u.
Ook op deze locatie, crisisjeugdhulp : crisismeldpunt voor professionelen die geconfronteerd worden met een crisis van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Onthaal Noord
Antwerpselaan 34 - 1000 Brussel 
Tel. : 02/502.66.00 - Fax : 02/502.47.97 
Mail : onthaal.noord@cawbrussel.be
Openingsuren : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u. tot 12u.

Onthaal Etterbeek
Triomflaan 32 – 1160 Oudergem
Tel : 02/629.23.45
Mail :
onthaal.etterbeek@cawbrussel.be
Open : Maandag, dinsdag en donderdag : 13.30u. – 17u.
Woensdag en vrijdag : 9u. – 12.30u.
Ook op deze locatie : dienst begeleiding voor kinderen en jongeren, individuele-, relatie-en gezinsbegeleiding voor volwassenen.

Onthaal Anderlecht

Naaldstraat 23 - 1070 Anderlecht 
Tel. : 02/521.29.22
Mail : onthaal.anderlecht@cawbrussel.be
Open op maandag van 9u. tot 12u.
Ook op afspraak.

Onthaal Molenbeek
Mommaertstraat 22 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Tel. :  02/414.24.23 
Mail : 
onthaal.molenbeek@cawbrussel.be
Openingsuren :
maandag, dinsdag en woensdag van 9u. tot 11.30u., donderdag van 9u. tot 11.30u. en van 13.30u tot 16.30u.
Ook op deze locatie : juridische dienst.
Enkel op afspraak : 02/414.04.53 – welkom@cawbrussel.be


P
rotestants Sociaal Centrum
Cansstraat, 12 – 1050 Elsene
Tel. : 02/512.80.80 – Fax : 02/512.70.30
Mail :
csp.psc@skynet.be
Web :
www.csp-psc.be
Dienst voor algemeen welzijnswerk, justitieel welzijnswerk tot personen die gedetineerd of vrijgelaten zijn en hun familie, schuldbemiddeling, vluchtelingendienst.

Alle OCMW's
Voor het adres van het OCMW in uw gemeente, kunt u het telefoonboek raadplegen.
Alle info over het OCMW in Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u op: 

http://www.ocmw-info-cpas.be/fiche_FV_nl/les_adresses_et_heures_douverture_des_19_cpas_de_la_region_de_bruxelles_cap2. Huisvesting

Woningfonds van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Zomerstraat 73 - 1050 Elsene
Tel. : 02/504.32.11 – Fax : 02/504.32.01
Mail : 
info@wffl.be
Web : 
www.woningfonds.be 
Onthaal : Maandag tot vrijdag vanaf 8.30u. tot 12u.en 12.45u. tot 16u.
Telefoon : Maandag tot vrijdag vanaf 9u. tot 12u. en 14u. tot 16u.
Leningen aan gezinnen met een laag of middelgroot inkomen, energielening, lening om de huurwaarborg te betalen, woningen verhuring aan gezinnen met een laag inkomen.

Wonen in Brussel
Tel. : 0800/20.400
Mail : 
wonen.in.brussel@vgc.be 
Web : 
www.woneninbrussel.be 
Alle informatie over wonen in Brussel. Organiseert rondleidingen door de wijken van Brussel voor wie op zoek is naar een woning.
Bereikbaar iedere werkdag van 9u. tot 19u.

Samenleven vzw
Zespenningenstraat 56-58 – 1000 Brussel
Tel : 02/505.01.30 – Fax : 02/505.01.39
Mail : info@samenleven.irisnet.be

Web : www.convivence-samenleven.be

BGHM – Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Jourdanstraat 45-55 – 1060 Sint-Gillis
Tel : 0800/84.055 - 02/533.19.11 – Fax : 02/533.19.00
Mail :
bghm@bghm.irisnet.be
Web :
www.bghm.irisnet.be
De sociale huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beheerd door 19 Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM).
Om de adressen van de OVM’en te vinden, zie : www.bghm.irisnet.be/huisvestingsmaatschappijen/contacten

FEDSVK – Sociale verhuurkantoren
Henegouwenkaai 29 – 1080
Sint-Jans-Molenbeek
Tel : 02/412.72.44
Mail :
info@fedais.be
Web : fedais.be 
De SVK’s garanderen het beheer van woningen die hoofdzakelijk toebehoren aan private eigenaars. Deze woningen worden verhuurd aan een redelijke huurprijs aan mensen met een bescheiden inkomen.
Om de adressen van de OVM’en te vinden, zie :
fedais.be/nl/kandidaat-huurder/contact/3. Juridische bijstand

Balie Brussel
Telebalie : 02/511.50.45 : elke werkdag van 12u. tot 15u., een advocaat helpt verder aan de telefoon.

Bureau voor Juridische Bijstand  (BJB)
Regentschapsstraat 63 (1ste verdieping) - 1000 Brussel
Tel : 02/519.84.68 - Fax : 02/519.84.31
Mail : 
BJB@baliebrussel.be
Web : www.baliebrussel.be
Elke werkdag van 09u. tot 11u. (zonder afspraak)

Justitiehuis 
Regentschapstraat 63 (2e verdieping) - 1000 Brussel
Tel. : 02/557.76.11 – Fax : 02/557.76.44
Mail : justitiehuis.brussel@wvg.vlaanderen.be
Elke eerste en derde donderdag van de maand van 17u. tot 19u.

Meer inlichtingen :
Voor een eerstelijnsbijstand (praktische inlichtingen, juridische informatie, een verwijzing naar een advocaat, instantie of organisatie), zie :
www.baliebrussel.be/nl/kosteloze-rechtshulp/juridische-eerstelijnsbijstand

Voor een tweedelijnsbijstand (een omstandig juridisch advies, juridische bijstand en vertegenwoordiging, geheel og gedeeltelijke kosteloos), zie :
www.baliebrussel.be/nl/kosteloze-rechtshulp/juridische-tweedelijnsbijstand
Adressenlijst van de consultaties in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde : www.baliebrussel.be/files/media/a69615c6b7207b563083e29ecf4ba827.pdf

Foyer Integratiecentrum - Dienst Rechtsberscherming (DRB) (Agentschap Integratie en Inburgering)
Mommaertsstraat 22 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel : 02/411.97.58
Web : 
www.foyer.be - www.integratie-inburgering.be
Juridisch advies en ondersteuning over vreemdelingenrecht en mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf.
- Juridische telefoonpermanentie voor professionals :
   elke werkdag van 9u. tot 12u. en van 14u. tot 17u. Tel :
02/414.04.53
- 1ste lijns-permanentie waar vreemdelingen terecht kunnen voor
   juridisch advies of voor het opstarten van een dossier.
   Enkel op afspraak.4. Sociale diensten voor allochtonen

Caritas Internationaal
Liefdadigheidstraat, 43 - 1210 Sint-Joost-Ten-Noode
Tel. : 02/229.36.11 – Fax : 02/229.35.85
Mail : serv.soc.dienst@caritasint.be
Web : 
www.capbrabantiacaw.be
Voor vreemdelingen van buiten de Europese Unie. Sociale permanentie, gezinshereniging, vrijwillige terugkeer en reintegratie, voogdij over niet-begeleide minderjarigen, dienst voor buitenlandse studenten en stagiaires, housing-en workcafé.

Objectief (Naturalisatie) 
Vaartstraat, 2 – 1000 Brussel
Tel. : 02/512.67.27
Mail : 
objectief@belgacom.net 
Web : 
www.allrights.be 
Vragen over nationaliteitsaangelegenheden.
Openingsuren : 9.30u.- 13u. en 14u. – 16.30 u. Gesloten dinsdag namiddag en donderdag.
Om een afspraak te maken, opbellen : dinsdag  van 18u. tot 20u., vrijdag en zaterdag van 10u. tot 12.30u.

O.R.C.A. – Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten
Gaucheretstraat 164 - 1030 Schaarbeek
Tel. : 02/274.14.31 – Fax : 02/274.14.48
Mail : info@orcasite.be
Web :  www.orcasite.be
Informatie over rechten als werknemer zonder wettig verblijf. 
Alleen op afspraak.
Telefonische permanentie: maandag en woensdag van 9u. tot 13u. en donderdag van 13u. tot 16u.

Protestants Sociaal Centrum
Cansstraat, 12 – 1050 Elsene
Tel. : 02/512.80.80 – Fax : 02/512.70.30
Mail :
csp.psc@skynet.be
Web :
www.csp-psc.be
Dienst voor algemeen welzijnswerk, vluchtelingendienst.

Medimmigrant 
Gaucheretstraat, 164 - 1030 Schaarbeek
Tel : 02/274.14.33 – 02/274.14.34 - Fax : 02/274.14.48
Mail : 
info@medimmigrant.be 
Web : www.medimmigrant.be
Medimmigrant wil mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut informeren over medisch gerelateerde thema’s en hen ondersteunen in het bekomen van een antwoord op hun medische noden. 
Tijdens telefonische permanentiemomenten : maandag, donderdag en vrijdag van 10u. tot 13u. Of per mail. Geen consultaties.5. Jeugddiensten

BIP - Bureau voor Informatie en Preventie
 
Tazieauxstraat, 34 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel. : 02/411.65.23- Fax : 02/411.98.33
Mail :
brussel@desocialekaart.be
Web : www.desocialekaart.be/bureau-voor-informatie-en-preventie-526817
Maandag tot vrijdag van 10u. tot 13.30u. en woensdag van 14u. tot 18u.
Jongeren informatie punt, informatie en preventie, Job-Info, opleidingscentrum woning, invullen officiële documenten, begeleiding naar gespecialiseerde organisaties, individuele begeleiding.

CAW BRUSSEL
Voor elke jongere of volwassene die een vraag of probleem heeft rond welzijn of op zoek is naar de meest geschikte hulp.
Web: www.cawbrussel.be

Onthaal Brussel Centrum
Grétrystraat, 1 - 1000 Brussel
Tel. : 02/227.02.00 - Fax : 02/227.02.09
Mail : 
onthaal.centrum@cawbrussel.be  
Open van maandag tot vrijdag, van 13.30u. tot 16.30u.
Ook op deze locatie, crisisjeugdhulp : crisismeldpunt voor professionelen die geconfronteerd worden met een crisis van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Tel: 02/209.16.36.

Onthaal Etterbeek
Triomflaan 32 – 1160 Oudergem
Tel : 02/629.23.45
Mail :
onthaal.etterbeek@cawbrussel.be
Open : Maandag, dinsdag en donderdag : 13.30u. – 17u.
Woensdag en vrijdag : 9u. – 12.30u.
Ook op deze locatie : dienst begeleiding voor kinderen en jongeren, individuele-, relatie-en gezinsbegeleiding voor volwassenen.


Nasci - Dienstencentrum voor het Kind
D’Anethanstraat, 4 - 1030 Schaarbeek
Tel. : 02/216.88.85 – Fax : 02/216.88.86
Mail : 
nascivzw@skynet.be 
Web : 
www.nascivzw.be 
Ondersteuning aan hulpzoekende zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en gezinnen.


6. Dringende- en nachtopvang

Algemeen :
Web: www.lastrada.brussels
Plannetje “Diensten thuislozenzorg…”

Samusocial Brussel 24u/24
Vestje, 5 - 1000 Brussel 
Tel : 0800/99.340 (gratis nummer) 
Web : 
www.samusocial.be 
Gratis nachtopvang voor daklozen.
Om 18u. opbellen om een plaats te reserveren (14u. van 14 november tot 31 maart).

Diogenes
Ninoofseplein 10 - 1000 Brussel
Tel : 02/502.19.35 - GSM: 0476/58.35.07 – Fax :
02/513.31.91
Mail : 
asbldiogenesvzw@hotmail.com
Web : diogenes.wikeo.be

Ontmoeting, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing van de straatbewoners.

Centrum voor Dringend Onthaal 'Ariane'
Luttrebruglaan 132 - 1190 Vorst 
Tel. : 02/346.66.60 (24u op 24) –
 Fax : 02/346.52.50
Mail : info@centreariane.be
Crisisopvang voor personen die in acute psychosociale moeillijkheden verkeren en onmiddellijk nood hebben aan opvang. Voor volwassenen, alleenstaanden of koppels met of zonder kinderen. Verblijfsduur is beperkt: 7 dagen. Deze periode kan 2 keer worden verlengd, met een maximum van 1 maand. Huisdieren toegelaten.

Nachtasiel Hoeksteen
Nieuwland,153 - 1000 Brussel 
Tel. : 02/513.38.01
Mail : 
info@pierredangle.be 
Web : 
www.pierredangle.be/
Geen reservatie. Open om 20u voor hen die er de nacht tevoren niet geslapen hebben, om 21u voor de anderen als er nog plaatsen zijn. Geen minderjarigen, niet geschikt voor families. 


7. Maaltijden

Zusterkens der Armen
Hoogstraat, 266 - 1000 Brussel
Tel. : 02/512.13.80
Mail : 
ms.bruxelles@psdp.be 
Web :
www.psdp.be
Gratis uitdeling van boterhammen van 9u. tot 10u. dagelijks.

Zusters van Moeder Theresa
Koningslaan, 69 - 1060 Sint-Gillis
Tel. : 02/539.41.17
Gratis warme maaltijd: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 1ste groep om 14u30, 2de groep om 15u15; zondag : 1ste groep om 16u, 2de groep om 17u. 

Thermos Operatie
Franciscus Vandeveldestraat, 9 – 1160 Oudergem
Tel. : 02/569.45.15

Mail : info@operationthermos.be
Web : 
www.operationthermos.be 
Gratis bedeling van warme maaltijden in het metrostation Kruidtuin. Van begin november tot eind april, dagelijks, vanaf 20u. tot 21.30u.

Punt 32
Tel : 02/217.52.52 (Finistere kerk)
A. Maxlaan, 57 – 1000 Brussel 
Gratis uitdeling van boterhammen en soep : maandag tot vrijdag van 11u. tot 13u.


8. Gezondheid

Straatverplegers

Kazernestraat 80/4 - 1000 Brussel 
Tel : 02/265.33.00 – 0488/119.355 – Fax : 02/502.67.04
Mail : info@idr-sv.org 
Web : 
www.straatverplegers.org 
De straatverplegers ontwikkelen projecten op de duurzame huisvesting van de meest behoeftige mensen en zorgen ervoor dat ze terug binding hebben met anderen, met hun omgeving en met de gezondheidsdiensten. Deelname aan de Housing First project.

Dokters van de Wereld
Kruidtuinstraat,75 – 1210 Sint-Joost-Ten-Noode 
Telefonische permanentie : 0
2/225.43.13 
Mail : 
info@doktersvandewereld.be 
Web : 
www.doktersvandewereld.be 
Mensen verzorgen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg.
Contact via de sociale dienst : 02/225.43.13 of social.caso@medecinsdumonde.be.


9. Voor de migranten

Algemeen :
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen.
Web : www.integratie-inburgering.be

BON (Agentschap Integratie en Inburgering)
Tel : 02/501.66.80 – Fax : 02/507.13.99
Mail : info@bon.be

Web : www.bon.be

 

BON MOLENBEEK
Toekomststraat 35 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek

BON BRUSSEL

Ph. de Champagnestraat 23 – 1000 Brussel

BON ANDERLECHT

Anderlechtse-weggevoerdenstraat 1 – 1070 Anderlecht

BON SCHAARBEEK

Colignonplein 10 – 1030 Schaarbeek
Onthaalbureau voor inburgering.
Voor mensen van buitenlandse origine die een minimum verblijfsstatuut hebben van 3 maanden.
Gratis inburgeringsprogramma. .
Informatie over leven, werken, wonen in België en Brussel, opleiding en participatie aan de samenleving. Basiscursus Nederlandse taal.

Kruispunt Migratie-Integratie (Agentschap Integratie en Inburgering)
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C Bus 212 – 1000 Brussel
Tel : 02/205.00.50 – Fax : 02/205.00.60
Mail : info@kruispuntmi.be
Web :
www.kruispuntmi.be
Expertisecentrum voor Vlaanderen Brussel.
Alle informatie over vreemdelingenrecht, inburgering en integratie, vormingen, juridische help, sociaal tolken en vertalen.

Meeting
Oppemstraat 54 - 1000 Brussel 
Tel. : 02/502.11.40
Mail: 
info@meetingvzw.be 
Web : www.meetingvzw.be 
Onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf.
Socio-juridische permanenties voor mensen zonder wettig verblijf : iedere donderdag van 13.30u. tot 16.30u.

Samenlevingsopbouw Brussel
Henegouwenkaai 29 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel : 02/203.34.24 – Fax : 02/203.50.64
Web : 
samenlevingsopbouwbrussel.be 
Investeert in de kracht van mensen. – Zet politici aan tot sociaal beleid
Werk samen met maatschappelijk kwetsbare groepen aan de verbetering van hun leef- en woon situatie.
Projecten voor en met migranten in een precaire verblijfssituatie.


10. Racisme

MYRIA – Federaal Migratiecentrum
Koningsstraat, 138 - 1000 Brussel
Tel. : 02/212.30.00 – Fax : 02/212.30.30
Mail : 
myria@myria.be
Web : www.myria.be/nl
Onafhankelijke openbare instelling die verdedigt de rechten van vreemdelingen.
Gratis informatie en juridisch advies.
Telefonische permanentie : 0800/14.912 (gratis nummer)
maandag en vrijdag : 9.30u.-12.30u.
woensdag : 13.30u.-17u.
Bezoeken alleen op afspraak.

UNIA - Interfederaal Gelijkekansencentrum 
Koningsstraat, 138 - 1000 Brussel
Tel : 02/212.30.00 - Fax : 02/212.30.30
Mail :
info@unia.be
Web :
www.unia.be/nl
Onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
Om een discriminatie te melden of een vraag te stellen :
telefonische permanentie: 0800/12.800 (gratis nummer).
Van maandag tot vrijdag: 9u. - 12.30u. en 13.30u.- 17u.


11. Taalcursus

Huis van het Nederlands

Philippe de Champagnestraat, 23 - 1000 Brussel
Tel. : 02/501.66.60
Mail : 
info@huisnederlandsbrussel.be 
Web : 
www.huisnederlandsbrussel.be
Informatie over Nederlands leren.


12. Sociale vertaalbureau's

Sociaal vertaalbureau van Brussel Onthaal (SVB-BO)
Sainctelettesquare 12/3  (2e verdieping) - 1000 Brussel
Tel. : 02/511.27.15 – Fax : 02/503.02.29
Mail : 
info@brusselonthaal.be 
Web : 
www.sociaalvertaalbureau.be 
Tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen van documenten  ten behoeve van Nederlandstalige en tweetalige social-profit organisaties en overheidsdiensten in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in kader van hun dienst- en hulpverlening aan anderstalige personen.
Voor alle categorieën zie ook: Brussels zakboekje

Adressengids voor welzijn en gezondheid Website : www.bwr.be 

 

 

2018-05-24

 

 


BRUSSEL ONTHAAL - OPEN DEUR - Taborastraat 6, 1000 Brussel (Beurs)
Tel : 02 511 81 78 - Fax : 02 502 76 96 - E-mail : bapo@bapobood.be - Open van 10.00 tot 18.00 behalve zondag